Vážená pani doktorka, vážený pán doktor.

Neurologická klinika JLF UK a UN v Martine

a

Neurologická klinika LF UP a FN v Olomouciv spolupráci s

Slovenská neurologická spoločnosť SLS

Česká neurologická spoločnosť ČLS JEP

Slovenská spoločnosť pre klinickú neurofyziológiu

Česká společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP

Neurologický spolok Martin o.z.

Berlina s.r.o.

organizujú

32. SLOVENSKÝ A ČESKÝ NEUROLOGICKÝ ZJAZD

65. spoločný slovenský a český
zjazd klinickej neurofyziológie


Miesto konania:
Jesseniova lekárska fakulta UK, Malá hora 4, Martin
Dátum konania:
28. november - 1. december 2018Podujatie sa koná pod záštitou:

Ing. Erika Jurinová

predseda Žilinského samosprávneho kraja

Mgr. Art. Andrej Hrnčiar

primátor mesta Martin a podpredseda NRSR

prof. MUDr. Ján Danko, CSc.

dekan Jesseniovej LF UK v Martine

MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA

generálny riaditeľ Univerzitnej nemocnice Martin

Predseda zjazdu:

Prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO

prednosta Neurologickej kliniky JLF UK a UN, Martin

Podpredseda zjazdu:

Prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., FEAN

prednosta Neurologickej kliniky LF UP a FN, OlomoucSlávnostné otvorenie podujatia:

Prof. MUDr. Ján Benetin, PhD.

predseda Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS

Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc., FCMA

predseda České neurologické společnosti ČLS JEP

Doc. MUDr. Pavol Kučera, PhD.

predseda Slovenskej spoločnosti pre klinickú neurofyziológiu SLS

Prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., FCMA

predseda České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP
Čestné predsedníctvo zjazdov:
(Výbory SNeS a SSKN SLS, ČNS a ČSKN ČLS JEP a vybrané osoby)


MUDr. Elena Bajačeková
doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D., FESO
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
MUDr. Jan Bartoník
doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc., FCMA
prof. MUDr. Ján Benetin, PhD.
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., FCMA
doc. MUDr. Miroslav Brozman, CSc.
MUDr. Ivan Buran, CSc.
MUDr. František Cibulčík, PhD.
MUDr. Jan Dienelt
doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD.
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO
prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO, FEAN
prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.
prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.
prof. MUDr. Róbert Jech, Ph.D.
doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.
prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., FEAN
MUDr. Jiří Keller, Ph.D.
doc. MUDr. Eleonóra Klimová, CSc.
prof. MUDr. Branislav Kollár, PhD.
MUDr. Jaroslav Korsa
MUDr. Georgi Krastev, PhD.
doc. Ing. Jan Kremláček, Ph.D., MSEE
prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová CSc., FCMA
doc. MUDr. Pavol Kučera, PhD.
prof. MUDr. Peter Kukumberg, PhD.
prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO
prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc.
MUDr. Ľubomír Lipovský, CSc.
MUDr. Štefan Madarász, PhD.
prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D.
prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.
prof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D., FESO
MUDr. Jiří Neumann
MUDr. Svatopluk Ostrý, Ph.D.
MUDr. Magdaléna Perichtová
MUDr. Jiří Polívka, CSc.
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., FCMA, FANA
prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
MUDr. Petr Ridzoň
prof. MUDr. Jan Roth, CSc.
doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.
prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., FCMA, FEAN
doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.
doc. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD.
MUDr. Ondřej Škoda, Ph.D.
prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO
prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc., FCMA
doc. MUDr. Peter Špalek, CSc.
prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc.
doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc.
MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., FESO
prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.
doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D.
prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.
MUDr. Juraj Vyletelka, PhD.


Vedecký a programový výbor zjazdov:

prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.
prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., FEAN
prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO
prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D.
doc. MUDr. Ema Kantorová, PhD.
MUDr. Michal Král, Ph.D.
doc. MUDr. Pavol Kučera, PhD.
doc. MUDr. Kateřina Menšíková, Ph.D.
MUDr. Jozef Michalik, PhD.
doc. MUDr. Michal Minár, PhD.
MUDr. Martin Nevrlý, Ph.D.
doc. MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD., FESO
MUDr. Pavel Otruba, Ph.D., MBA
doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD.
doc. MUDr. Daniel Šaňák, Ph.D., FESO
doc. MUDr. Stanislav Šutovský, PhD.
MUDr. Monika Turčanová Koprušáková, PhD.
MUDr. Tomáš Veverka, Ph.D.


Organizačný výbor zjazdov:

Ing. Anna Ballová
MUDr. Jana Ballová
MUDr. Jana Dluhá, PhD.
MUDr. Milan Grofik
PhDr. Ján Grossmann
MUDr. Babeta Hofericová
Petra Ilovská
MUDr. Natália Jankovičová
MUDr. Klaudia Kalmárová
MUDr. Patrik Kašovič
MUDr. Milan Krátky
prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO
Mária Kurhajcová
MUDr. Jozef Michalik, PhD.
MUDr. Ján Necpál
doc. MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD., FESO
MUDr. Róbert Ružinák
Věnceslava Šimšíková
MUDr. Kristián Šveda
MUDr. Marek Tarčák
MUDr. Jana Zeleňáková

Slovo na úvod


Vážené kolegyne a kolegovia, milí priatelia,

dovoľujeme si Vás čo najsrdečnejšie pozvať na tohtoročný 32. slovenský a český neurologický zjazd, ktorý je spojený so 65. spoločným slovenským a českým zjazdom klinickej neurofyziólogie. Oba zjazdy sa po 6 rokoch vracajú do Martina a do regiónu Turiec. Turčianska kotlina je jednou z najkrajších prírodných oblastí Slovenska. Kruhový výhľad z mesta Martin (pri peknom počasí) na asi najviac fotogenické slovenské pohoria Malú a Veľkú Fatru (na prelome novembra a decembra často s vysneženými vrcholmi) je nezabudnuteľný a fatranské hole, skaliská a doliny sú krásne v každom ročnom období.

V roku 2018 (storočné výročie vzniku spoločnej českej a slovenskej štátnosti) práve v Turci a Martine skúšame nový model spoluorganizácie tohto vedeckého, odborného a spoločenského podujatia. Predsa z Turčianskeho Jasena pochádza šľachtický rod Jesenských, ktorého členom bol aj Ján Jessenius. Bol významným lekárom a anatómom rozhrania 16. a 17. storočia a bol aj rektorom Univerzity Karlovej v Prahe. Naopak, jedným zo zakladateľov Neurologickej kliniky v Martine bol profesor Václav Piťha - žiak uctievaného Kamila Hennera (ktorého otec bol mimochodom taktiež rektorom Univerzity Karlovej). Naše spoluusporiadateľstvo zjazdu reflektuje aj unikátnu situáciu českej a slovenskej neurológie, ktorá aj po rozdelení spoločného štátu v roku 1993 zostala prakticky nerozdelená. Samozrejme realita každodennej rutinnej medicínskej práce nie je úplne identická, ale chápanie odboru, diagnostická a terapeutická činnosť ako aj akademické záležitosti, sú stále zdieľané v oboch častiach bývalého spoločného štátu a kontakty oboch neurologických komunít sú, skromne povedané, nadštandardné. V neposlednom rade naše spoluusporiadateľstvo reflektuje dlhoročný družobný vzťah martinskej a olomouckej lekárskej fakulty (twin faculties) ako aj naše osobné priateľstvo.

Tešíme sa na Vás v Martine v čo najväčšom počte. Zaujímavý odborný program zo všetkých oblastí neurológie určite všetkých uspokojí. Užijete si pohostinnosť mesta všetkého, čo mesto Martin ponúka. V prípade záujmu (najlepšie deklarovaného ešte pred začiatkom podujatia) Vám organizátori podujatia radi ponúknu aj osobitne organizované poznávacie a turisticko-športové aktivity v celom regióne. Ponúka sa aj možnosť predĺženia pobytu a návštevy ktorejkoľvek fatranskej doliny, končiara, či inej zaujímavosti po oficiálnom ukončení zjazdu.

Srdečne Vás pozývame,

Egon Kurča
Petr Kaňovský

Prezentačné video

Miesto konania

Zjazd sa uskutoční v nasledovných lokalitách:


Aula Magna - Jesseniova Lekárska Fakulta UK

Aula Magna

Jesseniova Lekárska Fakulta UK, Martin

Národný DOM - Martin

Národný DOM

Divadelná 651/1, 036 80 Martin

Slovenské komorné divadlo - Martin

BioMed

Malá hora 4, 036 01 MartinOdborný program


V tejto časti web stránky nájdete pripravované odborné témy zjazdu, odborný program podujatia a rovnako tu nájdete možnosť prihlásenia vašich odborných príspevkov. Bližšie informácie nájdete na nasledovnej linke. Tešíme sa na vašu účasť.

Registrácia

Termíny registrácie na podujatie:

- skorá: od 25.1.2018 do 31.8.2018
- neskorá: od 1.9.2018 do 30.10.2018
- registrácia v čase konania podujatia

Ihneď po vašej registrácií bude možná platba online. Akceptované budú nasledovné platobné karty:
VISA, Maestro, Diners Club, DISCOVER.

Pre skupinovú registráciu s počtom účastníkov nad 5 prosím kontaktujte Mgr. Katarínu Záborskú, zaborska@berlina.sk.
Bude Vám zaslaný formulár pre skupinovú registráciu a podmienky v rámci skupinovej registrácie.

Registračné poplatky

Skorá registrácia
25.1.2018 - 31.8.2018


100 € - Člen SNeS a ČNS

150 € - Nečlen SNeS a ČNS

60 € - Sprevádzajúca osoba *

50 € - Mladí neurológovia do 35 rokov **

0 € - Študent medicíny

Neskorá registrácia
1.9.2018 - 12.11.2018


150 € - Člen SNeS a ČNS

200 € - Nečlen SNeS a ČNS

80 € - Sprevádzajúca osoba *

80 € - Mladí neurológovia do 35 rokov **

20 € - Študent medicíny

Registrácia
na mieste podujatia


200 € - Člen SNeS a ČNS

250 € - Nečlen SNeS a ČNS

100 € - Sprevádzajúca osoba *

40 € - Študent medicíny


Workshopy zjazdu


V tejto sekcii nájdete informácie k workshopom zjazdu a aj možnosti prihlasovania svojej účasti.


UBYTOVANIE

v Martine a v blízkom okolí


viac ako 1000 lôžok

Máme pre vás pripravených viac ako 1000 lôžok v rôznych hoteloch, penziónoch a apartmánoch v Martine a v blízkom okolí.

Preferencie

Ubytovanie si budete môcť vybrať na základe informácií o jednotlivých zariadeniach a rovnako aj na základe vašich zvolených preferencií.

Platba

Ihneď po registrácií vášho ubytovania bude možná aj platba Online.
Akceptované budú nasledovné platobné karty:
VISA, Maestro, Diners Club, DISCOVER.


Ako nás nájdete

Partneri podujatia

Ďakujeme všetkým partnerom. V prípade vášho záujmu o partnerstvo na podujatie bližšie informácie môžete získať na adrese office@berlina.sk

Platinový partner zjazdu:

Komunikáciu a organizáciu zjazdu zabezpečuje


Berlina, s.r.o.
Tichá 31, Bratislava 1
+421 2 207 83 555
scnz2018@berlina.sk